Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Naisten Kaupunki Kustannus ja Markkinointi Oy
Yhteystiedot: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki,
puh.
020 7032803

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jyri Lammi, Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy,
Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki,
puh. 020 7032803

3. Rekisterin nimi

Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy, asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Tilausten rekisteröinti, osoitteenmuutosten ja peruutusten kirjaaminen
2. Laskutus, laskusuoritusten käsittely ja perintä
3. asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin sisältämä tiedot

1. Asiakastiedot:
2. Asiakasnumero
3. Maksajan ja saajan nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite
4. Tieto osoitteen saantitavasta
5. Tarjonnan suostumus- ja kieltokoodit
6. Tilaustiedot
7. Laskutustiedot, suoritukset

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä tilaukseen liittyvistä tapahtumista. Henkilötietoja voidaan päivittää myös osoitepäivityspalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan hyvin harkiten suoramarkkinointiyrityksille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilauslomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja säilytetään lukituissa toimitiloissa. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat sijaitsevat, ovat lukittuja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Naisten Kaupunki Markkinointi ja Kustannus Oy:n asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen: Naisten Kaupunki Markkinonti ja Kustannus Oy, Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.